24/7 miễn phí và bảo mật

Tìm kiếm
988 của New Mexico là huyết mạch bí mật để hỗ trợ việc lạm dụng rượu và ma túy về mặt tình cảm, tinh thần hoặc rượu

bất cứ ai. bất kỳ cuộc đấu tranh. Bất cứ lúc nào.

Bộ công cụ truyền thông 988

Chúng tôi đã phát triển bộ tài liệu này để hỗ trợ các đối tác và nhà cung cấp trên khắp bang New Mexico quảng bá về 988 thông qua các kênh tiếp thị của riêng họ.

 

Tải xuống

Hoạt hình

Đài phát thanh

Hình ảnh truyền thông xã hội

Dấu hiệu

Chuyển đến nội dung
Trang web CST đã được tải