fbpx
988: Đường dây nóng 24/7 để hỗ trợ về tình cảm, tinh thần hoặc lạm dụng chất

MIỄN PHÍ & Bí mật

Hơn cả một đường dây nóng về tự tử

Truy cập thời gian thực

LGBTQIA + Tài nguyên

Hy vọng và sự giúp đỡ dành cho các cá nhân LGBTQIA + bao gồm cả thanh niên với Đường dây nóng 988 mới. Bất kỳ thách thức nào về sức khỏe tâm thần đều là lý do để gọi đến số 988 mới và cung cấp quyền truy cập bảo mật, theo thời gian thực để hỗ trợ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. 

Bất kỳ ai cũng được khuyến khích gọi 988 nếu họ đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế những cảm xúc khó khăn, lo lắng về việc sử dụng rượu hoặc ma túy, hoặc nếu họ có điều gì đó làm phiền họ và họ cần được hỗ trợ. 
 

Bạn quan tâm đến việc lên lịch đào tạo hướng tới cộng đồng LGBTQ + ở New Mexico? Vui lòng liên hệ trực tiếp với Robert Sturm, nmcap@yahoo.com.

Tài nguyên có thể tải xuống

CSTsiteisloaded