fbpx
988: Đường dây nóng 24/7 để hỗ trợ về tình cảm, tinh thần hoặc lạm dụng chất

MIỄN PHÍ & Bí mật

Hơn cả một đường dây nóng về tự tử

Truy cập thời gian thực

Sự kiện mới nhất trước đây

988 Thông thạo văn hóa để làm việc với những người LGBTQ +

TBA Santa Fe

Những người LGBTQ + là một nhóm thiểu số khá lớn ở New Mexico và trải qua những lo ngại về sức khỏe hành vi với tỷ lệ cao hơn dân số chung. Vì vậy, điều cần thiết là tất cả mọi người làm việc trong và tham khảo chương trình 988 phải hiểu những rào cản đối với việc chăm sóc của LGBTQ + Người Mexico mới và biết cách giải quyết những rào cản này. Khóa đào tạo này sẽ […]

CSTsiteisloaded